Montermingel!

Montermingel!

Välkommen på montermingel den 11 september 17.00 på Svenska mässan.

Du hittar oss i Hållbaren på Nordic property Expo, monter B02:75.

Välkommen!