Hur kan LCA och klimatberäkningar minska byggprocessernas klimatpåverkan?

Building Future Institute och Ekocentrum bjuder in till en seminarieserie med temat Hållbart Byggande! Första seminariet är på torsdag den 31 maj kl 8:30-12:30. Mer info och anmälan finns på Ekocentrums hemsida. Hjärtligt välkomna! https://www.ekocentrum.se/events/livscykelanalys-lca-i-byggprocesser/