Hands on

Hands on

 

Att försöka förstå och förklara utan att själv ha gjort det man försöker förmedla är inte alltid så lätt. Att få dra på sig blåstället och snickra lite som omväxling till kontorsarbetet är alltid kul.

Vi är väldigt glada över att ha fått en del av fortbildningssatsningen Nya Glasögon, en satsning som Energimyndigheten lanserat tillsammans med BYN, Byggindustrins Yrkesnämnd för att ge landets yrkeslärare stärkt kompetens i lågenergibyggande. Den del vi är med på handlar om att skapa en övning i lågenergibygg, i ämnet trä. För att vi ska ha fog för det vi säger provbygger vi nu våra teorier i verkligheten.

Som bollplank och mentorer för det pedagogiska får vi hjälp av bygglärarna på Alströmergymnasiet i Alingsås. Dom håller själva på att gå igenom Nya Glasögon just nu, så övningen vi skapar är efterlängtad.

Läs mer om projektet här:

http://www.byn.se/laerare-syv/nya-glasoegon