Bygga och bo hållbart?

Bygga och bo hållbart?

Nu kan du lyssna på Karin Nyquist när hon är med i Hållbarhetspodden och diskuterar hållbart byggande och boende. Övriga runt bordet är Ulrica Åhman som är marknadschef för Hus Norr på Skanska, Lars-Åke Mikaelsson, universitetslektor i hållbart byggande vid Mittuniversitetet samt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare KTH numera pensionär och knuten till centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet.

Här kan du läsa mer och lyssna in podden:

https://www.miun.se/cer/nyheter-fran-cer2/reportage/2018-02/hallbarhetspodden-del-2/

Bild:Mittuniversitetet