Nybyggda hus använder mer energi än beräknat

Energikraven har skärpts gradvis i Sverige de senaste åren. Sommaren 2017 implementerades även det så kallade nära-nollenergidirektivet i Boverkets Byggregler. Detta medförde förvisso ingen ändring av energikraven, dock planerar Boverket en skärpning av energiprestandakravet år 2021. Att Sverige historiskt sett haft höga energikrav i byggnormen är dock ingen garanti för att nyproducerade byggnader är energieffektiva.…
Läs mer